Aplikuj online

Hütter Private Equity jest otwarty na innowatorów oraz przedsiębiorców, którzy mają konkretne plany przedsięwzięć biznesowych.

Scroll

Aby rozpocząć współpracę, prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej jak najwięcej poniższych zagadnień.

Na przesłane propozycje odpowiemy niezwłocznie, z zachowaniem należytej poufności.

Tytuł projektu (czego dotyczy)

Dane kontaktowe wnioskodawcy

Opis produktu / usługi

Pomysł biznesowy

powody dla których produkt/usługa powinien być realizowany; jak wpłynie na rynek; jakie korzyści odniosą konsumenci; jaki problem na danym rynku nowa usługa/produkt rozwiązuje.

Rynek docelowy

zarys rynku na jaki chcemy wejść z nowym produktem/usługą; struktura branży; wielkość rynku i główni konkurenci; bariery wejścia.

Analiza opłacalności ekonomicznej

oszacowanie nakładów inwestycyjnych, progu rentowności produktu / usługi, kosztów stałych/ zmiennych funkcjonowania firmy, przedstawienie harmonogramu nakładów oraz wpływów.

Szczegółowa analiza produktu /usługi

wszelkie wykresy, grafiki wspierające projekt innowacyjny, punkt widzenia autora na silne i słabe strony produktu /usługi w stosunku do konkurencji, dlaczego ta koncepcja jest unikatowa / innowacyjna?

Oczekiwania kapitałowe

jakie są oczekiwania kapitałowe przedsiębiorcy wnioskującego o zaangażowanie się Hutter Private Equity w projekt inwestycyjny?

Prosimy o przesłanie propozycji inwestycyjnych (w formacie PDF) na adres:
aplikuj@hutterpe.pl

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych