Klauzula informacyjna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji przez HPE sp. z o.o. sp.k.

Scroll

Wysyłając aplikację wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji, przez HPE sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdyni („HPE”), w celu nawiązania przez HPE kontaktu w związku ze złożoną przeze mnie aplikacją.

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest HPE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 239/15,81-521 Gdynia („HPE”), kontakt: aplikuj@hutterpe.pl. HPE przetwarza dane osobowe w celu nawiązania kontaktu w związku ze złożoną przeze Ciebie aplikacją (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 24 miesięcy od złożenia aplikacji, a następnie zostaną trwale usunięte. Masz prawo do żądania od HPE dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także ich przeniesienia. Swoje prawa możeszrealizować za pośrednictwem kanału kontaktu wskazanego powyżej. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakowoż ich niepodanie uniemożliwi HPE nawiązanie z Tobą kontaktu.